Varaa aika

Tyhjennä

1 hoitajahoitajaa kartalla

Aija Oikari

Aija Oikari - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Hoitajaverkostossa Aija Oikari on omistautunut BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja, joka on saavuttanut tason 3 koulutuksessa. Asuinpaikaltaan Pirkanmaalta Kainuuseen muuttanut Aija on kokenut monia elämänmuutoksia, jotka ovat ohjanneet hänet syvemmälle holistisen hyvinvoinnin poluille. Hän on perehtynyt laajasti erilaisiin energiahoitomenetelmiin, pyrkien aina tarjoamaan ratkaisukeskeistä ja turvallista hoitoa, joka tukee sekä mielen että kehon tasapainoa. Aija on kouluttautunut BodyMind Energy Balancing Method -menetelmässä, jonka avulla hän on onnistunut hoitamaan sekä fyysisiä että psyykkisiä haasteita. Hän on erityisen pätevä käsittelemään elimellisiä vaivoja, kuten kiputiloja ja verenkuvan ongelmia, sekä henkisiä ongelmia, kuten paniikkikohtauksia ja migreeniä. Aijan tavoitteena on aina löytää juurisyy asiakkaidensa haasteisiin ja tarjota kokonaisvaltaista parannusta. Kotikäynnit: Aija tarjoaa kotikäyntejä 35 kilometrin säteellä, tuoden asiantuntevat hoitopalvelunsa suoraan asiakkaan luokse. Hän pyrkii varmistamaan, että jokainen kotikäynti on mahdollisimman mukava ja hyödyllinen asiakkaalle, luoden edellytykset parhaalle mahdolliselle hoitotulokselle. Asiakaspalaute: Aijan asiakkaat kuvailevat hänen hoitojaan muutosvoimaisiksi. Monet ovat kokeneet merkittävää parannusta sekä fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiinsa. Asiakkaat arvostavat Aijan kykyä luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, jossa he voivat avoimesti käsitellä ja voittaa terveyshaasteitaan.

Lue lisää

Eija Broder

Eija Broder - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Hoitajaverkostossa Eija Broder on positiivisen energian voimaan uskova, avoin ja iloinen energiahoitaja Lahden Nastolasta. Hän on omistautunut auttamaan muita löytämään sisäisen tasapainonsa ja on kouluttautunut BodyMind Energy Balancing Method -menetelmän tason 3 hoitajaksi. Eija on erikoistunut hoitamaan onnistuneesti ahdistusta, PMS-oireita ja erilaisia kiputiloja, hyödyntäen BodyMind Energy Balancing Method -menetelmän työkaluja. Hän on hyvä kuuntelemaan ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä, mikä auttaa häntä ymmärtämään ja ohjaamaan heitä kohti positiivisia muutoksia. Kotikäynnit: Eija tekee kotikäyntejä 40 kilometrin säteellä, tarjoten asiakkailleen henkilökohtaisia ja räätälöityjä hoitoja omassa kodissaan. Asiakaspalaute: Asiakkaat kuvailevat Eijan hoitoja empaattisiksi ja turvalliseksi kokemukseksi, jossa he tuntevat tulleensa ymmärretyiksi ja arvostetuiksi.

Lue lisää

Eija Humalajoki

Eija Humalajoki - BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Eija Humalajoki on omistautunut edistämään asiakkaidensa hyvinvointia BodyMind Energy Balancing Method -menetelmän kautta. Hän on sitoutunut tarjoamaan lempeitä hoitoja, jotka keskittyvät sekä fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Eija on suorittanut FET ja jatkokurssi 1, ja hän työskentelee harjoittelijana, pyrkien jatkuvasti syventämään osaamistaan. Eija on koulutettu käyttämään BodyMind Energy Balancing Method -menetelmää auttamaan asiakkaita erilaisissa vaivoissa, kuten kiputiloissa ja kuulon alenemassa. Hän tuo asiakkailleen merkittävää helpotusta ja parannusta elämänlaatuun. Kotikäyntejä: Eija tarjoaa kotikäyntejä 30 kilometrin säteellä, mahdollistaen asiakkaille yksilöllisen ja mukavuutta tuovan hoitokokemuksen omassa kodissaan. Asiakaspalaute: Asiakkaiden palaute kuvaa Eijan hoitoja rentouttaviksi ja tehokkaiksi, ja he arvostavat hänen kykyään luoda turvallinen ja empaattinen hoitoympäristö.

Lue lisää

Eve Kiesilä

Eve Kiesilä - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Hoitajaverkostossa. Eve Kiesilä on energiahoitaja Vantaalta, joka tarjoaa hoitojaan Espoon Aurora-talossa. Hän keskittyy psyykkisten vaivojen, kuten tunne-elämän solmujen ja ahdistuksen, hoitoon BodyMind Energy Balancing Method -menetelmän avulla, pyrkien tukemaan asiakkaidensa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi Eve tarjoaa hoitoja fyysisen kehon vaivoihin, yhdistäen menetelmän tehokkaasti sekä mielen että kehon tasapainottamiseen. Vuodesta 2018 lähtien Eve on syventynyt BodyMind Energy Balancing Method -menetelmään, mikä on herättänyt hänessä suuren kiinnostuksen ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen. Hän on erikoistunut erityisesti sisäisen yhteyden ja mielen avartumisen edistämiseen, sekä fyysisen kehon vaivojen hoitoon, tavoitteenaan auttaa asiakkaita löytämään syvempi yhteys omaan itseensä ja parantamaan heidän henkistä sekä fyysistä tasapainoaan. Asiakaspalaute: Asiakkaat kuvailevat Eveä lämminhenkiseksi, rauhalliseksi ja turvalliseksi hoitajaksi, joka luo ympärilleen positiivisen ja hyväksyvän ilmapiirin. He kertovat voittaneensa pelkojaan, päässeensä eroon ahdistuksestaan, saavuttaneensa paremman henkisen ja fyysisen tasapainon Eve Kiesilän avulla.

Lue lisää

Harri Filipczak

Harri Filipczak - BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Harri Filipczak on Iisalmesta kotoisin oleva savolaismies, joka on viettänyt suurimman osan elämästään Savossa, viimeiset vuodet Kuopiossa. Hän on omistautunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, keskittyen erityisesti BodyMind Energy Balancing Method -menetelmään. Harri on suorittanut tämän menetelmän ensimmäisen tason ja tarjoaa hoitoja Sorsasalon alueella. Harri on erikoistunut BodyMind Energy Balancing Method -menetelmällä hoitoon, jossa hän on saanut onnistuneita tuloksia erilaisten kehon virheasentojen, akuuttien kiputilojen, päänsärkyjen ja paniikkikohtausten hoidossa. Hänen lähestymistapansa on ennaltaehkäisevä, korostaen arjen terveellisiä valintoja liikunnan, ravinnon ja stressinhallinnan suhteen.

Lue lisää

Jasmin Sihvo

Jasmin Sihvo - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Jasmin Sihvo on Helsinkiläinen BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja, valmistunut keväällä 2022. Hän on omistautunut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen energia- ja kvanttihypnoosihoidoilla. Jasmin tekee hoitoja Kannelmäessä Voidaanhyvin hoitolassa ja suunnittelee laajentavansa toimintaansa myös Kuninkaantie 43:ssa. Jasmin on erikoistunut fyysisiin vaivoihin ja on saavuttanut menestystä monenlaisten ongelmien, kuten selkäkipujen, hoidossa. Hän hyödyntää kvanttihypnoosia traumojen ja uskomusten käsittelyssä, tarjoten asiakkailleen mahdollisuuden syvempään itsetuntemukseen ja eheyteen. Kotikäynnit: Jasmin tarjoaa kotikäyntejä 40 kilometrin säteellä, tarjoten asiakkaille mahdollisuuden nauttia hänen hoitopalveluistaan mukavuudessaan ja turvallisessa ympäristössään. Tämä joustavuus mahdollistaa laajemman asiakaskunnan tavoittamisen ja yksilöllisempien hoitokokemusten tarjoamisen. Asiakaspalaute: Asiakkaat kuvaavat Jasminin hoitoja lämpimiksi ja muutosvoimaisiksi kokemuksiksi, jotka tuovat sekä fyysistä että psyykkistä helpotusta. He arvostavat Jasminin maanläheistä ja lempeää lähestymistapaa, joka luo turvallisen tilan avoimelle vuorovaikutukselle ja paranemiselle.

Lue lisää

Katariina Vuorimaa

Katariina Vuorimaa - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Katariina Vuorimaa, Kangasalta kotoisin oleva energiahoitaja, on omistautunut BodyMind Energy Balancing Method -menetelmälle. Valmistuttuaan vuonna 2016, Katariina on laajentanut osaamistaan ja syventynyt erityisesti tähän hoitomuotoon. Hän on kokenut hoitaja, joka on perehtynyt luontaisiin hoitomuotoihin ja tarjoaa kokonaisvaltaista apua niin fyysisiin kuin psyykkisiinkin vaivoihin. Katariina tarjoaa hoitoja, jotka tukevat asiakkaiden hyvinvointia ja auttavat heitä saavuttamaan tasapainon sekä kehossa että mielessä. Hänen lähestymistapansa on yksilöllinen ja huomioonottava, ja hän pyrkii aina löytämään parhaan mahdollisen hoitomuodon jokaiselle asiakkaalleen. Asiakaspalaute Katariinalle on ollut erittäin positiivista, kiittäen hänen taitojaan ja kykyään luoda turvallinen ja rauhoittava hoitoympäristö.

Lue lisää

Liisa Uutela

Liisa Uutela - BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Liisa Uutela on kokenut hoitaja Vantaan Ylästöstä, joka tarjoaa energiahoitoja Myyrmäessä sijaitsevassa hoitohuoneessaan. Hän on viime vuosina keskittynyt BodyMind Energy Balancing Method -menetelmään, suorittaen sen tason 1 koulutuksen. Liisa on omistautunut tarjoamaan ratkaisukeskeistä hoitoa, joka tukee kehon ja mielen tasapainoa. Liisa on erikoistunut käyttämään BodyMind Energy Balancing Method -menetelmää hoitaakseen erilaisia vaivoja, kuten esiintymisjännitystä, masennuksen oireita, jäätynyttä olkapäätä sekä selkä- ja iskiaskipuja. Hänen lähestymistapansa hoitoon perustuu syvälliseen ymmärrykseen ihmiskehon ja mielen välisestä yhteydestä. Asiakaspalaute: Liisa on saanut asiakkailtaan positiivista palautetta, erityisesti hänen kyvystään tuottaa välittömiä ja merkittäviä tuloksia yhdellä hoitokerralla. Asiakkaat ovat kokeneet parannuksia fyysisessä hyvinvoinnissaan, kuten olkapään ja selkäkivun lievittymisessä, sekä psyykkisessä hyvinvoinnissaan, kuten esiintymisjännityksen ja masennuksen oireiden helpottumisessa.

Lue lisää

Misako Kobayashi

Misako Kobayashi - BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Misako Kobayashi, Lahdessa toimiva sertifioitu BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja, tarjoaa hoitoja, jotka edistävät kehon ja mielen tasapainoa. Hänellä on vahva tausta ja kokemus energiahoitojen alalla, ja hän on erikoistunut tarjoamaan näitä palveluja joustavasti sekä hoitohuoneellaan että asiakkaiden kodeissa kannettavan hoitopöytänsä ansiosta. Misako on kouluttautunut BodyMind Energy Balancing Method -menetelmässä, joka keskittyy fyysisen, energia- ja tunnekehon hoitoon. Hän on saavuttanut tason 1 tässä menetelmässä, ja hänen erikoisosaamisensa kattaa fyysisen ja energiakehon hoidon, keskittyen erityisesti jäykkyyksien löytämiseen ja tulosten saavuttamiseen. Kotikäynnit: Misako tekee kotikäyntejä 80 kilometrin säteellä, tuoden asiantuntevat hoitopalvelunsa suoraan asiakkaidensa luo. Tämä tarjoaa joustavuutta ja mukavuutta asiakkaille, jotka etsivät tehokkaita hoitomuotoja omassa ympäristössään. Asiakaspalaute: Asiakkaat ovat kokeneet merkittävää apua Misakon hoitojen kautta. Esimerkiksi verenpainelääkkeitä käyttäneen asiakkaan verenpaine laski huomattavasti yhden hoitokerran jälkeen, ja toisen asiakkaan pitkäaikainen olkapääkipu sekä muut nivelkivut helpottuivat kolmen hoitokerran jälkeen.

Lue lisää

Nea Helmiäinen

Nea Helmiäinen - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Nea Helmiäinen on intohimoinen ja kokenut BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja, joka on saavuttanut tason 3 koulutuksessa. Nean matka hoitoalalle alkoi syksyllä 2010, kun hän koki energiahoitojen voiman henkilökohtaisesti. Tämä kokemus inspiroi häntä opiskelemaan alaa, ja nyt hän haluaa omistautua kokonaan energiahoitojen tarjoamiseen. Nea on työskennellyt kraniosakraaliterapian parissa 12 vuotta ja täydentänyt osaamistaan hierojakoulutuksella. Nea on erikoistunut fyysisten kipujen ja liikerajoitteiden hoitoon, kuten selkäkipuun, lihas- ja nivelkipuihin sekä skolioosiin. Hän on myös onnistunut hoitamaan stressiä ja kehon ylivireystiloja sekä ahdistusta, tuoden asiakkailleen merkittävää helpotusta. Nean lähestymistapa hoitoon yhdistää hänen syvällisen ymmärryksensä ihmiskehosta ja mielen vaikutuksesta hyvinvointiin. Kotikäynnit: Nea tarjoaa kotikäyntejä 20 kilometrin säteellä, mahdollistaen asiakkaille henkilökohtaisen ja mukautetun hoitokokemuksen omassa kodissaan. Hän pyrkii tekemään hoitokokemuksesta mahdollisimman sujuvan ja miellyttävän jokaiselle asiakkaalle. Asiakaspalaute: Nea on saanut asiakkailtaan kiitosta kyvystään luoda turvallinen ja myötätuntoinen hoitoympäristö. Hänen ammattitaitonsa ja omistautumisensa energiahoitoihin on tehnyt suuren vaikutuksen asiakkaiden hyvinvointiin, ja monet heistä ovat kokeneet merkittäviä parannuksia sekä fyysisessä että psyykkisessä terveydessään.

Lue lisää

Pirjo Mikkonen

Pirjo Mikkonen - Sertifioitu Tason 1 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Pirjo on kokenut BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Helsingistä, joka on keskittynyt auttamaan asiakkaita sekä fyysisissä että psyykkisissä vaivoissa. Hänellä on kaksi vuotta kokemusta alalta. Pirjo on erikoistunut laajaan kirjoon vaivoja, mukaan lukien krooniset kivut, stressi, ahdistus, ja unettomuus, saaden erinomaista asiakaspalautetta. Asiakaspalaute: Asiakkaat kuvailevat Pirjon hoitoja erittäin rentouttaviksi ja tehokkaiksi, kiittäen hänen lämpimää ja helposti lähestyttävää olemustaan.

Lue lisää

Riikka Immonen

Riikka Immonen - Sertifioitu Tason 1 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Riikka on Lahdesta kotoisin oleva, Suomen Energiahoitajien kouluttama sertifioitu tason 1 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja. Hän tarjoaa kokonaisvaltaisia hoitoja keskittyen jokaisen asiakkaan henkilökohtaisiin hyvinvointitarpeisiin. Riikka tunnistaa intuitiivisesti tukokset ja kipukohdat, tarjoten hoitoja, jotka parantavat asiakkaiden ryhtiä ja helpottavat hengitystä. Kotikäyntejä Riikka ei tee, mutta hänen lämpimät ja rentouttavat hoidot ovat saatavilla KatriN hoitohuoneella. Riikan hoidot ovat tunnettuja rauhallisuudestaan ja kyvystä tuoda helpotusta esimerkiksi alaselän, lonkan ja kyynärpään kipuihin. Asiakkaat kertovat hoidon parantavan unenlaatua ja tuovan stressiin helpotusta, mikä tekee Riikan hoidoista hyvin arvostettuja.

Lue lisää

Ritva Näätsaari

Ritva Näätsaari - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Hoitajaverkostossa Ritva Näätsaari, kokenut energiahoitaja Tampereelta, tarjoaa monipuolista osaamista ja syvää ymmärrystä kehon ja mielen tasapainon edistämiseen. Ritva on kouluttautunut BodyMind Energy Balancing Method -menetelmän tason 3 hoitajaksi, täydentäen pitkää kokemustaan energiahoitotyöstä. Hän omistautuu asiakkaidensa hyvinvoinnin parantamiseen tarjoten henkilökohtaista ja mukautettua hoitoa. Ritva on saavuttanut erinomaisia tuloksia käyttäessään BodyMind Energy Balancing Method -menetelmää. Hän on erikoistunut erilaisten kiputilojen ja mielen haasteiden, kuten ahdistuksen ja pakko-oireiden, hoitoon. Ritva hyödyntää menetelmän monipuolisia työkaluja taitavasti, keskittyen erityisesti traumaattisten muistojen ja uskomusten käsittelyyn, tarjoten näin kokonaisvaltaista apua asiakkaidensa hyvinvoinnin edistämiseksi. Asiakaspalaute: Asiakkaat kuvailevat Ritvan hoitoja erittäin tehokkaiksi, tuoden esiin niiden positiivisen vaikutuksen niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin hyvinvointiin. Erityisesti hänen kykynsä käsitellä syvällisiä tunne-elämän haasteita on saanut kiitosta.

Lue lisää

Sari Hankio

Sari Hankio - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Sari Hankio on perheellinen yrittäjä, joka on omistautunut energiahoitotyölle. Asuen kauniissa Sotkamossa hän on intohimoinen liikunnan harrastaja, luonnonystävä ja ekologisen elämäntavan kannattaja. Vuonna 2021 hän aloitti Suomen Energiahoitajien koulutuksen, joka avasi hänelle uudenlaisen tavan auttaa ihmisiä. Sari on erikoistunut fyysisiin vaivoihin, käyttäen BodyMind Energy Balancing Method -tekniikoita. Asiakaspalaute: Asiakkaat kuvailevat hoitoja lämpimiksi ja tehokkaiksi, korostaen Sarin kykyä luoda turvallinen ja rentouttava ilmapiiri, joka edistää merkittävästi heidän hyvinvointiaan.

Lue lisää

Viivi Bäck

Viivi Bäck - Sertifioitu Tason 3 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Hoitajaverkostossa Viivi Bäck on Hoitajaverkoston palveluksessa toimiva BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja. Viivi tarjoaa syvällisiä ja kokonaisvaltaisia hoitoja Helsingin Kampin ja Hietalahden alueella, keskittyen asiakkaidensa hyvinvoinnin edistämiseen sekä fyysisesti että psyykkisesti. Hänen korkea pätevyytensä ja vankka kokemuksensa antavat hänelle ainutlaatuiset valmiudet tukea asiakkaita heidän hyvinvointimatkallaan. Viivi keskittyy vahvasti yksilöllisten hyvinvointiratkaisujen tarjoamiseen käyttäen BodyMind Energy Balancing Method -menetelmää. Hänen kykynsä ymmärtää ja vastata jokaisen asiakkaan ainutlaatuisiin tarpeisiin on osoittautunut erittäin tehokkaaksi lähestymistavaksi fyysisten vaivojen, kuten kroonisen kivun, sekä psyykkisten haasteiden, kuten stressin ja ahdistuksen, hoidossa. Viivin intuitiivinen ja empaattinen lähestymistapa hoitoon tuo esiin hänen syvällisen sitoutumisensa asiakkaidensa hyvinvoinnin parantamiseen. Kotikäynnit: Viivi tarjoaa kotikäyntejä 2 kilometrin säteellä Kampin ja Hietalahden alueelta, tuoden Hoitajaverkoston korkealaatuiset palvelut suoraan asiakkaan kotiin. Tämä mahdollistaa yksilöllisen ja keskittyneen hoitokokemuksen asiakkaan omassa turvallisessa ympäristössä. Asiakaspalaute Viivistä: Viivin asiakkaat kuvailevat häntä lämpimäksi ja empaattiseksi hoitajaksi, jonka hoitojen vaikutus heidän hyvinvointiinsa on ollut merkittävä. Asiakkaat arvostavat Viivin kykyä luoda turvallinen ja luottamuksellinen hoitoympäristö, jossa he voivat kokea parannuksia sekä fyysisessä että psyykkisessä hyvinvoinnissaan.

Lue lisää

Vuokko Ojanperä

Vuokko Ojanperä - Sertifioitu Tason 1 BodyMind Energy Balancing Method -hoitaja Vuokko Ojanperä on Kokkolan Lohtajalta peräisin oleva, energiahoitoihin syvästi perehtynyt hoitaja. Hän on omaksunut BodyMind Energy Balancing Method -menetelmän käytön, ja on suorittanut ensimmäisen tason kurssit. Vuokko keskittyy hoitotyössään asiakkaiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Hänen kokemuksensa ja lähestymistapansa energiahoitoihin ovat tuottaneet tuloksia monenlaisten vaivojen hoidossa, kuten selän lukkojen avaamisessa ja aineenvaihdunnan tehostamisessa. Kotikäynnit: Vuokko tarjoaa kotikäyntejä 10 kilometrin säteellä Peippolasta, tarjoten asiakkaille mahdollisuuden saada hoitoja omassa kodissaan. Asiakaspalaute: Vuokon asiakkaat kuvailevat hänen hoitojaan voimakkaiksi ja tehokkaiksi, erityisesti kertovat välilevyvaivojen ja selkärankareuman kivuttomuudesta hänen hoitojensa jälkeen.

Lue lisää