Suomen Hoitajaverkoston eettiset ohjeet

ENERGIAHOIDON PYRKIMYS/ TAVOITE 

Energiahoitaja kunnioittaa ihmisarvoa ja hänen tavoitteenaan on kohdella jokaista asiakastaan yksilöllisesti ja yhdenvertaisesti.

Hoitaja tekee työtään ihmisyyttä, elämää ja omaa työtään kunnioittaen. Hoidon päämääriä ovat terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäisy, inhimillisen kärsimyksen lievittäminen ja elämänlaadun parantaminen.

LUOTTAMUS 

Energiahoitaja noudattaa hyvän tavan mukaista vaitiolovelvollisuutta ja pyrkii erityiseen huolellisuuteen asiakastietojen ylläpidossa.

Hoitaja varmistaa asiakkaan tietävän mistä hoitomuodosta on kyse ja hän käyttää hoidossa Bodymind Energy Balancing Method -tekniikoita, joiden perustana on FET-hoidot (Fyysisen-, Energia- ja Tunnekehon hoidot, kulloisenkin tarpeen mukaan).

Hoitajalla on oikeus kieltäytyä hoidosta tai keskeyttää se, jos hän tuntee olonsa turvattomaksi.

AMMATTITAITO 

Energiahoitaja tiedostaa oman ammattiroolinsa ja -taitonsa rajat. Hän ei puutu lääkäriin määräämään lääkitykseen tai hoitoon, eikä anna diagnooseja. Hoitaja ohjaa tarvittaessa asiakkaan eteenpäin toiselle hoitajalle tai terveydenhuollon ammattilaiselle. Hän ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan.

Hoitaja tunnistaa oman jaksamisensa rajat. Hän järjestää riittävästi vapaa-aikaa ja huolehtii hyvinvoinnistaan mm. käymällä itse säännöllisesti energiahoidossa ja tarvittaessa työnohjauksessa (lisätietoja: ota yhteyttä).

VASTUULLISUUS 

Energiahoitajan tulee huolehtia, ettei hän käytä asiakasta omien tarpeidensa tai oman edun tavoittelunsa vuoksi hyväkseen emotionaalisesti, seksuaalisesti, taloudellisesti tai millään muulla tavoin.

Hoitaja on tietoinen siitä, että hänet mielletään Hoitajaverkoston Bodymind Energy Balancing Method -hoitajaksi. Jokainen hoitaja on luomassa mielikuvaa yhteisöstämme.

Hän pyrkii aina toimimaan eettisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.

Energiahoitaja kunnioittaa asiakkaansa itsemääräämisoikeutta aina.

Hoitaja noudattaa suomen lakeja ja säädöksiä.