Sopimusehdot Suomen Hoitajaverkosto Oy:n ja asiakkaan välillä

 

1 Palvelun kuvaus

Suomen Hoitajaverkosto Oy (jäljempänä ”Yritys”) tarjoaa digitaalisen alustan, joka yhdistää asiakkaat ja koulutetut BodyMind Energy Balancing Method hoitajat. Yritys tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden löytää alueensa koulutetut energiahoitajat, varata aikoja ja luoda yksilöllisiä hoitosuunnitelmia yhteistyössä valitun hoitajan kanssa.

Palvelumme kautta asiakkaat voivat tutustua hoitajien profiileihin, koulutustaustaan ja erikoisosaamiseen, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä hoitajan valinnassa. Asiakas ja hoitaja keskustelevat yhdessä asiakkaan tarpeista ja luovat yhdessä hoitosuunnitelman, joka perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja toiveisiin.

Yritys pyrkii tarjoamaan turvallisen ja helppokäyttöisen alustan sekä asiakkaille että hoitajille. Alusta mahdollistaa sujuvat varaukset, maksut ja kommunikoinnin hoitajien kanssa, tavoitteenaan tarjota saumaton ja tehokas kokemus kaikille osapuolille.

 

2 Maksuehdot

Hinnat vaihtelevat hoitajan kokemuksen ja koulutustason sekä hoidon keston mukaan. Maksu suoritetaan hoidon jälkeen korttimaksuna hoitajan hallussa olevaan maksupäätteeseen.

 

3 Peruutus- ja muutoskäytäntö

Asiakas voi peruuttaa tai siirtää varattua hoitoaikaa ilman kuluja 24 tuntia ennen hoidon alkua. Äkillisissä force majeure -tilanteissa, kuten äkillinen sairastuminen tai onnettomuus, asiakas voi peruuttaa varatun hoitoajan 24 tunnin sisällä esittämällä asianmukaisen todistuksen. Mikäli aika perutaan liian myöhään ilman pätevää syytä, asiakkaalta peritään täysi hinta varatusta ajasta.

 

4 Vastuuvapauslauseke

Yritys toimii ainoastaan välittäjänä BodyMind Energy Balancing Method hoitajien ja asiakkaiden välillä eikä vastaa suoraan hoidoista tai niiden vaikutuksista. Kaikki hoitajat toimivat itsenäisinä yrittäjinä tai kevytyrittäjinä ja vastaavat itse hoidoistaan, hoitotiloistaan, sekä vakuutuksistaan. Yritys pyrkii takaamaan alustansa toimivuuden, turvallisuuden ja ajantasaisuuden.

 

5 Yksityisyyden suoja

Asiakastietoja käsitellään Yrityksen tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

6 Riitojen ratkaiseminen

6.1 Mikäli tämän sopimuksen täytäntöönpanosta tai tulkinnasta aiheutuu erimielisyyksiä tai riitoja, osapuolet pyrkivät ensisijaisesti ratkaisemaan ne neuvottelemalla.

6.2 Jos osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen neuvotteluin, erimielisyydet pyritään ratkaisemaan välitystuomioistuimessa/sopimusperusteisessa sovittelussa. Välitysmenettely suoritetaan välitystuomioistuimen sääntöjen mukaisesti ja sen paikkakuntana on Kuopio, Suomi.

6.3 Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistua 14.2 kohdan mukaisesti, kaikki sopimuksesta johtuvat riidat ratkaistaan lopullisesti tuomioistuimessa. Riidan ratkaisupaikaksi sovitaan Kuopion käräjäoikeus ja sovellettavaksi laiksi Suomen laki.

 

7 Muutokset palveluehtoihin

Suomen Hoitajaverkosto Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia näihin palveluehtoihin milloin tahansa. Muutoksista ilmoitetaan Yrityksen verkkosivuilla ja/tai sähköpostitse rekisteröityneille käyttäjille vähintään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Jatkamalla palvelun käyttöä muutosten voimaantulon jälkeen asiakas hyväksyy uudet ehdot.

 

8 Vastuunrajoitukset

Suomen Hoitajaverkosto Oy ei vastaa mistään välillisistä tai epäsuorista vahingoista, jotka aiheutuvat palvelun käytöstä tai käyttökyvyttömyydestä. Yritys ei myöskään vastaa hoitajien palveluiden laadusta, turvallisuudesta tai hoitojen seurauksista.

 

9 Salassapitovelvollisuus

Suomen Hoitajaverkosto Oy ja sen hoitajat sitoutuvat pitämään kaikki asiakkaista saadut tiedot luottamuksellisina. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan nimenomaista suostumusta, paitsi lain salliessa tai vaatiessa.

 

10 Käyttäjätuki ja yhteydenottotavat

Hoitoihin liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä suoraan hoitajaasi. Palveluun liittyvissä kysymyksissä ole yhteydessä hoitajaverkostoon yhteydenottolomakkeen kautta.

 

11 Voimaantulo ja sopimuksen kesto

Nämä palveluehdot astuvat voimaan automaattisesti heti, kun asiakas aloittaa Suomen Hoitajaverkosto Oy:n tarjoaman palvelun käytön. Palvelun käyttöönotto katsotaan vahvistukseksi sille, että asiakas on tutustunut näihin sopimusehtoihin ja hyväksynyt ne kokonaisuudessaan. Tämän myötä asiakkaan katsotaan sitoutuneen noudattamaan sopimuksen mukaisia ehtoja palvelun käytön ajan. Yritys voi irtisanoa sopimuksen tai keskeyttää palvelun tarjoamisen asiakkaalle välittömästi, mikäli asiakas rikkoo näitä ehtoja.